dimarts, 4 d’agost de 2015

Els capítols matrimonials, una font molt valuosa d'informació

Una de les fonts de documentació que pot aportar més informació a la recerca de la història familiar, d'entre tota la que trobareu als arxius notarials (vendes, convenis, testaments...) són els capítols matrimonials.
En alguns casos, a més a més d'esmentar els pares dels nuvis, pot arribar a nomenar-se els germans del nuvi, per motius d'heretaments.
En la imatge adjunta, els capítols matrimonials de Joan Arxé i Josepha Usart del 1.807, s'esmenten els pares del nuvi : Andreu Arxé i Margarida (Arxé y) Dalmau. 


dimecres, 1 d’abril de 2015

Carme Arxer i Coll compleix 100 anys


Carme Arxer i Coll, filla i néta dels industrials jardiners guixolencs Joan Arxer i Ferrer i Jaume Arxer i Serra, celebrà el 18 de març els 100 anys al Centre Geriàtric Maria Gay de Girona on resideix.